GPDR

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Tillsammans med övrig kompletterande nationell lagstiftning ersätter den bland annat den svenska Personuppgiftslagen. Syftet med Dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för individer när deras personuppgifter behandlas och att skapa ett mer enhetligt regelverk inom EU-området.


I vårat medlemsregister har vi informationen.


Vi sparar namn, adress, telefonnummer och eventuell mejladress.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig om föreningens verksamhet.

Uppgifterna är nödvändiga för att bli medlem i vår förening.

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag eller anslagsgivande myndigheter.

Vi kommer inte att lägga ut medlemsinformation på sociala medier.

Vill du ha ett utdrag om vilken information vi har kan du som medlem begära detta.Mer info på Dataskyddsförordningen (GDPR)

IMY Integritetsskydds myndigheten

Europeiska kommissionen