Kursanmälan

Kursanmälan Gammaldans

 
 
 
 
 
 
 
 

Viggens betalalternativ

Plusgiro: 73 21 10-2

Swish: 1234 791 786


Uppgifter när du betalar:

  • Uppge vilken kurs / aktivitet under "Meddelande"
  • Förnamn och efternamn
  • Adress
  • Postnummer & Postort
  • Riktnummer och telefonnummer
  • E-post (frivilligt)

    Viktigt

     Anmälan till Motionsdansen sker först            efter 1 juni .

          

       kontakta Tomas Johansson 

Tel: 076 1804086

mail: tomas.lassegunnar@gmail.com